Anmälan Hårstylist

Anmälan Hårstylist

2,000.00

KURSAVGIFT

Anmälningsavgift: 2 000 kr
Kursavgift: 21 000 kr 

Total kostnad: 23 000 kr

Läs villkor för anmälan »

UTBILDNINGSSTART:
STUDIEORT:
Quantity:
Boka

INFÖR UTBILDNINGSSTART

  • I och med att du anmäler dig reserverar vi en plats till dig. 

  • Resterande utbildningsavgift skall vara betald till skolans Bankgiro nr: 715-2051 senast 30 dagar innan utbildningsstart. Alternativt via Human Finans försorg.

  • När vi mottagit din utbildningsavgift sänder vi dig en bekräftelse på detta samt kvitto.

  • Du kommer få ett uppstartsmail med detaljer kring starten ca. 14 dagar före utbildningsstart. 

 

ÅNGERRÄTT
Anmälan är bindande. Men du har 14 dagars ångerrätt när avtal har slutits enligt distans- & hemförsäljningslagen. Ångerperiod räknas från och med den dag då avtalet ingicks – datumet anmälan inkommer till oss – och 14 dagar fram.

——————————————

BEFORE THE COURSE

  • When you sign up for the course we reserve a place for you

  • The remaining course fee should be pai to the schools bank account - Bankgiro nr: 715-2051 at the latest 30 days before course start. Alternatively through Human Finans försorg.

  • When we hace received your sign up fee we will send you a confirmation mail as well as an invoice.

  • You will recieve a start up mail with details regarding the course start cirka 14 days before course start.

RIGHT TO WITHDRAW
The sign up is binding. You however have 14 days of right to withdraw when the deal has been made according to distans- & hemförsäljningslagen. The right to withdraw-period is from the day you sign the deal, the day your sign up is received by us, and 14 days afterwards.