VALIDERING

I samarbete med branschorganisationen SEYF - Svenska Estetikers Yrkesförbund, genomför Mariart valideringar för arbete inom makeup och hårstyling. Valideringens syfte är att dokumentera dina kunskaper så att du kan arbeta certifierad inom makeup och hårstyling.

 

För att du skall kunna valideras vid Mariart krävs att du har god erfarenhet inom yrket.

 

Validering passar dig som:

  • Har aktivt arbetat med makeup och/eller hårstyling under en längre tid men saknar dokumenterad utbildning för dina kunskaper

  • Har certifikat eller motsvarande ifrån utbildning av annan utbildare i Sverige eller utomlands och vill få dina kunskaper anpassade och dokumenterade för att motsvara Mariarts certifierade elevers utbildningsståndpunkt

 

CERTIFIKAT, DIPLOM ELLER INTYG

Beroende på ditt önskemål och målsättning med valideringen har vi olika steg vi kan erbjuda dig. Mycket är beroende på vilken typ av utbildning och/eller erfarenhet du redan har. Efter genomförd och godkänd validering dokumenterar vi dina kunskaper i anpassad format.

 

Kontakta oss för att vi skall kunna ge korrekt information om vad som gäller för dig.


Namn *
Namn