PRAKTISKT PROV / PRACTICAL TEST

 
 

Det praktiska provet består av tre makeuper som ni kommer att utföra under tid. 
Makeuper: Clean beauty - Afton makeup - Sotning inkl. contour med fet produkt

Alla Makeuper ska vara "client based", alltså de ska vara helt anpassade till er kund gällande former, färger osv. Här hittar ni vad ni behöver tänka på och om det är något speciellt i makeupen ni ska ha med. Självklart ska allt utöver det som står  - alla små steg som är en del av en hel makeup - finnas med i utförandet. 

Clean Beauty:
1a makeupen - tid: 45 min

- No makeup look - allt ska sminkas men se naturligt ut.
- Valfri bas - naturlig lyster - flawless
- Välformade bryn - naturlig finish
- Ögon - naturlig globform med matta skuggor - fransmarkering - naturliga fina fransar.
- Fräsch rouge
- Naturlig läppfärg

Afton makeup: 
2a makeupen - tid: 1h

- Valfri bas - flawless - lyster - kan vara lite mer tryck i basen.
- Välformade bryn
- Ögon - globform - kan vara mer tryck i denna än i clean beauty - kan vara lyster i skuggan - klassisk flytande eyeliner med vinge.
- Skarp röd klassisk läpp - korrigering - färgen ska vara en klar röd ton som är anpassad till kunden.

Sotning, contour med fet produkt:
3e makeupen - tid: 1h

Här ska ni jobba med Total Cover & Conceal foundation - kan tunnas ut om med founation.
Naturlig men ändå synlig contour med flytande produkt. Flawless hy.
Välformade bryn
Ögon - sotning anpassad i färg och form till kund - kan vara brunt i sotningen (måste alltså inte enbart vara svart) men oavsett ska det vara ordentligt intensivt närmast och kring hela ögat.
Nude läpp - anpassad till kund - matt eller glossig, bör ej vara för ljus.

TÄNK PÅ! (genom alla Makeuper)

- symmetri
- detaljer 
- brynform
- korrigering av läpp 
- inga pigmenteringar i huden - flawless bas
- jobba effektivt och fördela tiden väl - ge er tid att arbeta med detaljer.

Ni kommer få ha anteckningar med er - så skriv ner om ni vill - på papper. Inga mobiler framme under tiden ni jobbar. Alla kommer jobba under samma tider. 


Viktigt! 

Se till att ni har en modell bokad till provet - se gärna till att det är någon ni kan lite på så ni vet att de dyker upp. 

The practical test consists of three makeups that you will perform on time.
Clean beauty - Evening makeup – Smokey eye incl. contour with fatbased product

All Makeups should be "client based", so they should be completely customized to your customer regarding shapes, colors, etc. Here you will find what you need to think about and if there is something special in the makeup you are going to bring along. Of course, everything in addition to what's going on - all the small steps that are part of a whole makeup - are included in the performance.

Clean Beauty:
1st makeup - time: 45 min

No makeup look - everything should have makeup but look natural.
Optional baseproducts - natural luster - flawless.
Well-shaped brows - natural finish.
Eyes - natural globe shape with matte eyeshadows – eyelash - natural eyelashes.
Fresh & natural rouge.
Natural lip.

Evening Makeup:
2nd makeup - time: 1h

- Optional baseproducts - flawless – luster – the base can be more covering then in clean beauty.
- Well-shaped brows Eyes - globe shape – the eyeshadow may be more intense then in clean beauty and may have luster/shimmer.
- Classic winged eyeliner with liquid product.
- Sharp red classic lips – correction of shape - the color should be a bright red tone that fits the customer.

Smokey eye incl. contour with fatbased product:
3rd makeup - time: 1h

- Total Cover & Conceal foundation must be used - can be thinned out with foundation.
- Natural yet visible contour with fatbased product. Flawless skin.
- Well-shaped brows.
- Eyes – should be customized in color and shape to customer - may be a brown shade in the smokey eye (doesn´t only have to be black) but it should be thoroughly intensive closest to and around the eye.
- Nude lip - customized to customer - should not be too bright.

IMPORTANT: (Through All Makeups)

- symmetry
- details
- brow shape
- Lip correcting
- No pigments visible in the skin - flawless base
- Work efficiently and allocate time well - give yourself time to work with details.

You will be able to have notes with you - on paper. No mobilephones are allowed while you work. Everyone is going to start and finish the makeups in the same time.


Highly important!

Make sure you have a model booked for the exam - please be sure to book someone who you trust so you know they will be there on the day of the exam.