STUDIEMATERIAL

For english - click here»

Vid Mariarts undervisning ingår ett pedagogiskt genomarbetat studiematerial. Tillsammans med böckerna och din makeup-app kommer dina lektioner bli lättförståeliga och informativa. Detta finns tillgängligt både på svenska och engelska. Med böckernas hjälp kommer du ha möjlighet att förbereda dig på kommande lektion samt kunna repetera hemma i lugn och ro. Allt studiematerial ingår i ditt produktpaket och du behåller givetvis detta efter avslutad utbildning.