LEKTIONER VID MAKEUPSKOLAN MARIART

For english - click here»

En noggrann pedagogisk genomgång varvat med praktiska övningar ger de absolut bästa resultaten. För att du som elev skall ha möjlighet att tillgodose all information är det viktigt hur undervisningen går till. Allt måste ske i rätt ordning och elevernas arbete måste bedömas löpande. På detta sätt minimerar man risken för inlärningsfel som sedan kan vara svåra att rätta till. Lärarna kommer att finnas i lektionssalen under hela lektionen och vägleda samt hjälpa eleverna till önskat resultat.


GENOMGÅNG
Lektionen börjar vanligtvis med en genomgång av dagens teknik. Lärarna visar då stegvis på en modell rätt teknik till de olika momenten samt vilka produkter och redskap som är lämpliga. Vi undervisar i en blockmodell där bla. gårdagens lektion vävs in i dagens, vilket ger dig en naturlig repetition och befäster kunskaperna på logiskt och pedagogiskt sätt. Under genomgången är det viktigt att du för noggranna antecknar.

PRAKTISK ÖVNING
Efter genomgången är det dags för praktisk övning. Vanligtvis väljer du som elev själv om du vill boka in en lektionsmodell eller om du vill träna på en kurskamrat. För vissa elever känns modellbokning besvärande därav ges möjlighet för eleverna att träna på varandra. För de elever som önskar sminka/styla på en modell har vi ett brett register av lektionsmodeller som kan nyttjas för bokning. Självklart är vänner och släktingar också välkomna som modell.

Saknar du modell till dina hårstylistlektioner övar du på din tilldelade hårdocka.

BEDÖMNING OCH VÄGLEDNING
Dina resultat på lektionerna bokförs och utvärderas kontinuerligt. För din personliga uppföljning kommer lärarna anteckna vad som gick bra och vad du behöver träna mer på. Med dessa anteckningar har vi bra underlag för att kunna coacha dig på bästa sätt. Lärarna finns till för dig och kan enkelt och snabbt sätta in stödresurser om behov finns.  

LÄROMEDEL OCH BÖCKER
I samtliga makeupkurser och utbildningar ingår en mycket fin och lärorik makeupbok/hårstylistbok. Med bokens kreativa bilder och informativ text finner du en pedagogisk och lättförklarad sammanfattning av hela din utbildning. Böckerna finns både på svenska och engelska.   

PORTFOLIO 
Under din makeupartistutbildning kommer du sista veckan att arbeta med portfoliouppbyggnad. Det innefattar både förberedande och genomförande arbete. Vi kommer utbilda dig hur man på bästa sätt bygger en portfolio och vad den bör innehålla.  Till portfoliofotograferingen arbetar du som elev med professionella fotografer och modellagenturer. Det ger en ovärderlig kunskap i hur branschen fungerar.  

CV OCH CERTIFIERINGSDOKUMENT
Vi kommer också tillsammans med dig skapa ditt individuella CV. Tillsammans med ditt samlade certifieringsdokument, CV och din påbörjade portfolio kommer du ha största möjliga förutsättning att lyckas inom branschen.