BETALSÄTT

Du kan välja mellan att betala din anmälningsavgift med kort via Paypal eller faktura med 15dagars betalningsvillkor. 

VILLKOR

Du kommer att behöva godkänna våra villkor för att kunna anmäla dig. Du finner dem här; Villkor »

VAD HÄNDER SEDAN?

  • I och med att du anmäler dig reserverar vi en plats till dig. 
  • Resterande utbildningsavgift skall vara betald till skolans 
    Bankgiro nr: 715-2051

    senast 30 dagar innan utbildningsstart. Alternativt via Human Finans försorg.
  • När vi mottagit din utbildningsavgift sänder vi dig en bekräftelse på detta samt kvitto.
  • Du kommer få ett uppstartsmail med detaljer kring starten ca. 14 dagar före utbildningsstart. 

ÅNGERRÄTT

Anmälan är bindande. Men du har 14 dagars ångerrätt när avtal har slutits enligt distans- & hemförsäljningslagen. Ångerperiod räknas från och med den dag då avtalet ingicks – datumet anmälan inkommer till oss – och 14 dagar fram. Utövande av ångerrätten sker enklast med vår ångerblankett. Återbetalning av anmälningsavgiften sker inom 30 dagar från vi mottagit ångerblanketten.