ANMÄLAN

Så här gör du för att anmäla dig;

 1.  Välj önskad utbildning eller kurs till vänster i menyn
 2. Kontrollera att du väljer rätt startdatum
 3. Genomför anmälan genom att betala anmälningsavgiften
 4. Du kommer direkt att få en automatisk bekräftelse på din anmälan via mail
 5.  Vi kommer inom 20 arbetsdagar sända dig en personlig bekräftelse med ytterligare information via mail.

Du kommer att behöva godkänna våra villkor för att kunna anmäla dig. Du finner dem här; Villkor »

 

INFÖR UTBILDNINGSSTART

 • I och med att du anmäler dig reserverar vi en plats till dig. 
 • Resterande utbildningsavgift skall vara betald till skolans Bankgiro nr: 715-2051
  senast 30 dagar innan utbildningsstart. Alternativt via Human Finans försorg.
 • När vi mottagit din utbildningsavgift sänder vi dig en bekräftelse på detta samt kvitto.
 • Du kommer få ett uppstartsmail med detaljer kring starten ca. 14 dagar före utbildningsstart. 

 

ÅNGERRÄTT

Anmälan är bindande. Men du har 14 dagars ångerrätt när avtal har slutits enligt distans- & hemförsäljningslagen. Ångerperiod räknas från och med den dag då avtalet ingicks – datumet anmälan inkommer till oss – och 14 dagar fram. Utövande av ångerrätten sker enklast med vår ångerblankett. Återbetalning av anmälningsavgiften sker inom 30 dagar från vi mottagit ångerblanketten.