ÅNGERRÄTT
Eleven har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från bokningstillfället. Har eleven påbörjat sin utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre ångerrätten. Har du frågor kan du nå oss på 08-649 26 02 eller; info@mariart.se Du kan även skicka ett brev till MD COSMETICPROF AB, Cementvägen 16, Jordbro.

Utövande av ångerrätten sker enklast med vår ångerblankett. Återbetalning av anmälningsavgiften sker inom 30 dagar från vi mottagit ångerblanketten.