ÅNGERRÄTT
Eleven har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från bokningstillfället. Har eleven påbörjat sin utbildning eller på annat sätt börjat utnyttja böcker och/eller annat undervisningsmaterial gäller inte längre ångerrätten. Har du frågor kan du nå oss på 08-649 26 02 eller; info@mariart.se Du kan även skicka ett brev till Mariart School of Makeup & Hair, Bondegatan 75, 116 34 Stockholm.

Utövande av ångerrätten sker enklast med vår ångerblankett. Återbetalning av anmälningsavgiften sker inom 30 dagar från vi mottagit ångerblanketten.